Aanbesteding Zilveren Kruis

Vakbond FNV Taxi en brancheorganisatie KNV zijn zeer kritisch op de aanbesteding voor zittend ziekenvervoer die Zilveren Kruis heeft uitgeschreven. Zelfs voor de maximale inschrijfprijs zou er met deze opdracht weinig tot niets te verdienen zijn. Zilveren Kruis geeft echter aan dat over het bestek goed is nagedacht en dat er geen aanleiding is om iets aan de bandbreedte voor de inschrijfprijs te veranderen.

Aanbesteding Zilveren Kruis ‘belachelijk’ en ‘gekkenwerk’
Gepubliceerd op 16-05-2019 om 11:04
Vakbond FNV Taxi en brancheorganisatie KNV zijn zeer kritisch op de aanbesteding voor zittend ziekenvervoer die Zilveren Kruis heeft uitgeschreven. Zelfs voor de maximale inschrijfprijs zou er met deze opdracht weinig tot niets te verdienen zijn. Zilveren Kruis geeft echter aan dat over het bestek goed is nagedacht en dat er geen aanleiding is om iets aan de bandbreedte voor de inschrijfprijs te veranderen.

De zorgverzekeraar wil één partij contracteren voor de landelijke regie op circa 900.000 ritten per jaar. Deze partij kan regionale onderaannemers inschakelen voor de uitvoering. De vakbond heeft op dit punt al moeite met het bestek: “Zilveren Kruis stelt in het inkoopdocument dat zij probeert de procedure voor iedere vervoerder open te zetten, maar realistisch gezien is er maar een beperkt aantal partijen dat hierop in kan schrijven.”

Zilveren Kruis stelt een reeks kwalitatieve eisen aan de uiteindelijke opdrachtnemer. Het gaat dan om het opzetten van een boekingssysteem, het in real time informeren van gebruikers, punctualiteit, klanttevredenheid en de vaardigheid om specifieke doelgroepen te vervoeren. Dat er kwaliteitseisen worden gesteld vindt FNV Taxi begrijpelijk, maar voor de vergoeding die daar tegenover staat, is geen enkel begrip.

‘Belachelijk laag’
Met zowel prijs als kwaliteit zijn 50 punten te halen. Voor de prijs is er een bandbreedte van 1,08 tot 1,22 euro per beladen kilometer, alsmede een instaptarief van 6,48 euro. FNV redeneert dat een inschrijver weliswaar hoger dan 1,08 euro kan inschrijven, maar dat deze partij dan waarschijnlijk van iemand verliest die dichter bij de bodemprijs zit.

De minimale en maximale inschrijfprijs voor deze aanbesteding zijn in de ogen van de vakbond dan ook “belachelijk laag. Zelfs de maximale inschrijfprijs van uw bandbreedte is niet toereikend voor de uitvoering van het vervoer.” Met name korte ritten in stedelijk gebied zouden onmogelijk rendabel kunnen zijn. Bovendien is de mogelijkheid om passagiers te combineren gering als het om bepaalde behandelingen gaat, dus ook daar zou geen efficiëntie te realiseren zijn.

Standaard

Taxichauffeur een prachtbaan’

Irene Brits rijdt nu drie jaar met veel plezier op de taxi in het doelgroepenvervoer. Maar omdat haar werkgever het vervoer voor de Regiotaxi Utrecht kwijtraakt, is de toekomst ongewis. Toch denkt zij dat een nieuwe vervoerder het, door de manier waarop er nu eenmaal wordt aanbesteed, niet beter zal doen. En het is haar een doorn in het oog dat taxibedrijven en planners vaak de schuld krijgen van dingen waar ze niets aan kunnen doen.

“Sinds drie jaar rij ik op de taxi. Het was een keuze: taxi of bijstandsuitkering, en het werd de taxi. De cursus heb ik zelf betaald, maar het leek mij een leuk beroep en het paste naast mijn HBO-opleiding en het moeder-zijn. Vanaf de eerste rit heb ik genoten van mijn werk. Prachtige mensen mocht ik van A naar B brengen. Prachtige mensen, allemaal uniek. Ontroerende verhalen, grappige verhalen, mooie verhalen, enge verhalen….sowieso veel verhalen.

Als taxichauffeur maak je het allemaal mee. Je bent maatschappelijk werker, financieel adviseur, gesprekspartner, EHBO’er, geeft troost, geeft vreugde, geeft waarde aan de mensen, geeft de mensen de kans uniek te zijn. Ondertussen let je voortdurend op andere weggebruikers en zie je soms bizarre dingen voor je neus gebeuren én moet je opletten niet per ongeluk een bekeuring te krijgen.

Geen dag heb ik spijt gehad van mijn keuze, het is een prachtig beroep. Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Het is een zwaar beroep, niet alleen voor mijn rug maar ook geestelijk. Ik kan alles aanhoren en geniet van de verhalen. Nee, aan de mensen zal het niet liggen, nooit!

Standaard